Znajdź warsztat

Infolinia serwisu Pilkington

Kontakt

Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
Tel.: +48 15 644 55 05
E-mail: markoweszyby@pilkington.pl
NIP: 8641393724
Numer KRS: 0000024909
Kapitał zakładowy: 30 510 500 PLN

Pilkington - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu CSR.

W tegorocznym raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki 2015”  po raz piąty wyróżniono działania realizowane przez Pilkington NSG.  Wzorcowymi przykładami działań społecznie odpowiedzialnych uznano cykl warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży „Szklany ekran Pilkingtona” oraz projekt edukacyjny, zwiększający bezpieczeństwo pracowników.

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015 Dobre Praktyki

W dniu 31 marca 2016 r. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało kolejną edycję raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”. Zaprezentowano najlepsze przykłady działań podejmowanych przez polskie firmy w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR).
Wyróżnione zostały aż dwa projekty prowadzone przez Pilkington NSG. Chodzi o   realizowane w ostatnich latach programy „Szklany ekran Pilkingtona” i „Dzień Bezpieczeństwa” zaprezentowano jako wzorcowe działania, prowadzone w sposób długofalowy. Społeczna odpowiedzialność biznesu opieramy na angażowaniu społeczności lokalnej oraz na etycznym podejściu do pracowników i kontrahentów. Jakość i bezpieczeństwo to nasze priorytety.

Dla najmłodszych.Szkolenie z pierwszej pomocy Pilkington auto szyby Warszawa
Pilkington  organizuje  cykliczne warsztaty filmowo-dziennikarskie dla dzieci „Szklany ekran Pilkingtona”. Jest to element corocznego Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych w Sandomierzu, objęte mecenatem Pilkington. Pracujemy nad rozwojem i zaangażowaniem najmłodszych mieszkańców w kwestie kultury. Podnoszenie poziomu wiedzy i możliwość zdobycia nowych doświadczeń w zakresie sztuki filmowej i dziennikarstwa. Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata filmu: reżyserami, scenarzystami i aktorami cieszą się dużym zainteresowaniem.

Bezpieczeństwo pracy.
Alkogogle Pilkington auto szyby Dzień Bezpieczeństwa Wyróżniono długofalowy program „Dzień Bezpieczeństwa” obejmujący działania na rzecz podnoszenia świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom przy pracy. Projekt ten prowadzony jest od pięciu lat. Realizowany jest z udziałem pracowników wszystkich oddziałów Pilkington w Polsce i mieszkańców najbliższego otoczenia zakładów, lokalnych instytucji i placówek oświatowych, takich jak szkoły czy przedszkola.  W zakładach organizowane są liczne spotkania, wykłady i prezentacje z zakresu bezpiecznych zachowań w pracy i poza nią. Pokazy i praktyczne ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy oraz symulacje potencjalnych wypadków podczas pracy. Pracownicy mają okazję poznania sprzętu ochronnego. Mogą zrobić badani profilaktycznych, np. pomiar ciśnienia, poziomu cukru, pH skóry czy zaszczepienia się przeciwko grypie.

e-max.it: your social media marketing partner

Kontakt

Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o.
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz
Tel.: +48 15 644 55 05
E-mail: markoweszyby@pilkington.pl
NIP: 8641393724
Numer KRS: 0000024909
Kapitał zakładowy: 30 510 500 PLN